2114092594 6908694057 Υμηττού 76, Παγκράτι Αθήνα 11634 pliaskoy.lawoffice@gmail.com
hero image

 

 
 

Δικηγορικό γραφείο - Διαμεσολάβηση - Αστικό Δίκαιο - Εμπορικό Δίκαιο - Ποινικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Εργατικό Δίκαιο | Παγκράτι Αθήνα


Οι υπηρεσίες της δικηγόρου Παρασκευής Λιάσκου με έδρα στο Παγκράτι Αθήνας, καλύπτουν πολλούς τομείς του νομικού πεδίου και ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της υπόθεσής σας, παρέχει τις νομικές υπηρεσίες της με υπευθυνότητα και συνέπεια, προετοιμάζοντας με σχολαστικότητα, κάθε υπόθεση με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας.

Προτεραιότητά της αποτελούν ο σεβασμός και η εχεμύθεια μέσω της υψηλής ποιότητας των νομικών υπηρεσιών της καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων σας, τηρώντας πιστά τους κανόνες δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

Διαθέτοντας πείρα πολλών χρόνων, αναγνωρίζει την αξία της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών αντιμετωπίζοντας τη διαμεσολάβηση με επαγγελματική ακεραιότητα κι ευαισθησία, όπως επίσης και όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, όσο πολύπλοκες κι αν είναι, χτίζοντας με αυτό το τρόπο μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, μέσω της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της συνεχούς επικοινωνίας μαζί σας.


 
 

   

 
 
ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
 
     
 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, μέσω του διαμεσολαβητή, επιχειρούν να καταλήξουν σε μία αμοιβαία διευθέτηση της διαφοράς.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
     
 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις ζωής και ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται μέσα σ’ ένα κράτος, με κύριο νομοθέτημα τον Αστικό Κώδικα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
     
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενό του η ρύθμιση του εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και τη προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
     
 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καθορίζει τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την τιμωρία που θα πρέπει να επιβληθεί στο δράστη των πράξεων αυτών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
     
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αφορά το σύνολο νομικών κανόνων και αρχών που καθορίζουν τη λειτουργία και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας αυτόνομη πηγή δικαίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
     
 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας, επ’ αμοιβή και την νομική θέση εκείνων που κατ’ επάγγελμα αποζούν από αυτήν.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
 
     
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
 
 
 
Νομικές Υπηρεσίες
Αστικό Δίκαιο
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο
Αγωγή για Οφειλόμενα Μισθώματα
Αγωγή & Έκδοση Διαταγών Πληρωμής
Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
 
 
Νομικές Υποθέσεις
Μελέτη Υποθέσεων
Σύνταξη Συμβάσεων
Δικαστική Είσπραξη Απαιτήσεων
Παροχή Νομικών Συμβουλών
Εκπροσώπηση Ενώπιον των Δικαστηρίων
Διαζύγιο
Προσβολή Πατρότητας Τέκνου
Εγγραφή Προσημειώσεων Υποθήκης
Άρση Προσημειώσεων Υποθήκης
Νομική Στήριξη Αγοραπωλησιών Ακινήτων
Παράσταση σε Συμβόλαια
 

 
 
 

 

 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
για ένα ραντεβού κι ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε προκειμένου,
μαζί να βρούμε την ιδανική προσέγγιση!